Екипи

Administration
От храната през телефоните и финансите - те са спойката на офиса на Badoo.
Billing
Отделът за сметки и таксуване предлага най-добрите и удобни решения за разплащане на нашите клиенти.
Business Intelligence
Отделът за бизнес анализ и иновации ни помага да разберем и подобрим потребителското преживяване.
Community Operations
Отдел "Общности и поддръжка" отговаря на въпросите на потребителите и е техният глас в компанията.
Engineering
Техническия отдел се гордее с повече от 150 човека, работещи с Agile. Екипите произвеждат нови или подобряват съществуващите услуги всяка седмица.
Finance
Финансовият отдел контролира финансовата структура на компанията
HR
HR отделът помага за разрастването на Badoo, наемайки нови таланти.
Legal
Правният отдел дава юридически консултации и се занимава с юридическите потребности на компанията.
Localisation
Отдел "Локализация" адаптира съдържанието за местните пазари
Marketing & PR
Отделът "Маркетинг и връзки с обществеността" комуникира проектите на Badoo и помага да се развие още по-голяма любов към бранда.
Product
Отделът за развитие на продуктите се състои от визионери, които изпипват новите идеи от възникването им до тяхното прилагане.
Quality Assurance
Екипът за качествен контрол свързва идеите за продуктите с техническия отдел и гарантира доброто функциониране на приложението.