Pinapakilala ang bagong Badoo

Mga tao sa mundo na sumali na sa amin!
Sa Badoo paniwala namin may tao talaga bawat isa. Naging pinakalaking social discovery network sa mundo dahil nalikha namin ang pinakamgaling na mga kagamitan para komonekta sa mga tao.
Ang aming maraming taong karanasan ay binigyan kami ng dakilang kaalaman saan nakatulong sagutin namin ang malaking mga hamon sa lugar ng social discovery, lalo na sa mga isyu ng pagkapribado, kaligtasan at seguridad. Nagawa namin itong laging manguna at magpokus sa paggawa ng pagbabago, manguna sa karamihang mga katangian ngayon, gaya ng location based matching.
Kami'y mabilis na lumalaki, at gusto naming sumali ka sa amin