Katanongan sa Press
Kontakin kami para alamin pa ang Badoo. O bisitahin ang ng mga balita.
Tanong sa trabaho
Bisitahin ang pahina ng mga trabaho para alamin ang mga bukas na posisyon.
Tanong sa Pagpatupad ng Batas
Maghain ng opisyal na kahilingan ng impormasyon kapag kayo ay isang ahensiya ng batas o lokal na awtoridad.
Tanong sa Pangkalahatang Negosyo
Kung may ideya kang pang negosyo o panukala na nais mong ibahagi, pakiusap ipaalam sa amin.