Giới thiệu phiên bản Badoo mới

Người trên thế giới đã tham gia chúng tôi!
Tại Badoo chúng tôi luôn quan tâm đến từng thành viên trong cộng đồng. Chúng tôi đã trở thành mạng xã hội lớn trên thế giới do chúng tôi đã tạo ra những công cụ tốt nhất để kết nối mọi người.
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đã giúp chúng tôi có sự hiểu biết tuyệt vời và giúp chúng tôi giải quyết những thách thức lớn trong hệ thống mạng xã hội, đặc biệt là với các vấn đề liên quan đến sự bảo mật, an toàn và an ninh. Điều này đã cho phép chúng tôi tập trung phát triển công nghệ và đổi mới, đi tiên phong trong nhiều tính năng thú vị như ngày nay, như tìm kết đôi dựa theo vị trí.
Chúng tôi đang phát triển nhanh, và rất muốn bạn cùng tham gia