Đội ngũ chúng tôi

Administration
Từ thực phẩm cho đến điện thoại và tài chính - họ là chất keo kết dính các bộ phận của Badoo lại với nhau.
Billing
Bộ phận thanh toán cung cấp các giải pháp thanh toán tốt nhất và thuận tiện nhất cho khách hàng.
Business Intelligence
Bộ phận trí tuệ doanh nghiệp giúp chúng tôi hiểu và cải thiện trải nghiệm của người sử dụng.
Community Operations
Bộ phận quản lý cộng đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và là đại diện cho tiếng nói của người dùng bên trong công ty.
Engineering
Bộ phận kỹ thuật làm việc với hơn 150 kỹ sư sáng tạo. Mỗi nhóm kỹ sư có vai trò phát hành các tính năng mới hoặc cải thiện chúng mỗi tuần!
Finance
Bộ phận tài chính giám sát các cơ cấu tài chính của công ty.
HR
Bộ phận nhân sự phát triển cộng đồng Badoo thông qua tìm kiếm tài năng mới.
Legal
Bộ phận pháp lý có nhiệm vụ tư vấn pháp lý và bất kỳ yêu cầu pháp lý của công ty nếu có.
Localisation
Bộ phận bản địa hóa điều chỉnh nội dung trang mạng đến các thị trường bản địa.
Marketing & PR
Bộ phận Marketing và Quan Hệ Công Chúng trao đổi mọi thứ liên quan đến Badoo và gây dựng thêm niềm yêu mến cho thương hiệu.
Product
Bộ phậm sản phẩm có vai trò đưa ra ý tưởng mới từ khâu bắt đầu cho đến hoàn thành sản phẩm.
Quality Assurance
Bộ phận quản lý chất lượng có nhiệm vụ kết nối giữa sản phẩm và kỹ sư, bảo đảm tất cả mọi thứ đều hoạt động tốt.